Overitelj digitalnih potrdil na Ministrstvu za javno upravo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Slovenija

 

Vlada RS MJU Domov English Domov

PRIPOROČILA ZA APLIKACIJE
Overitelja na Ministrstvu javno upravo

PROFILI
KVALIFICIRANIH DIGITALNIH POTRDIL IN
REGISTRA PREKLICANIH POTRDIL
SIGEN-CA IN SIGOV-CA

 

Priporočilo vključuje natančen opis digitalnih potrdil izdajateljev SIGEN-CA in SIGOV-CA. Opisuje profile vseh potrdil, s katerimi upravljata SIGEN-CA in SIGOV-CA v skladu z novimi kot tudi predhodnimi verzijami politik delovanja. Dokument je v prvi vrsti namenjen razvijalcem aplikacij, njihovim snovalcem in samim lastnikom aplikacij oz. tretjim osebam, ki se zanašajo na digitalna potrdila izdajateljev SIGEN-CA in SIGOV-CA. Priporočilo temelji na objavljenih Politikah delovanja Overitelja na Ministrstvu javno upravo in predstavlja del priporočil Overitelja na MJU za aplikacije e-storitev z uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil.

 

Verzija 1

naslov: Profili kvalificiranih digitalnih potrdil in registra preklicanih potrdil SIGEN-CA in SIGOV-CA
ime datoteke: priporocila-Digitalna potrdila-v1.1
verzija: 1.1
datum: 14. oktober 2003

pdf
MS Word

 

Verzija 2

naslov: Profili kvalificiranih digitalnih potrdil in registra preklicanih potrdil SIGEN-CA in SIGOV-CA
ime datoteke: priporocila-Digitalna potrdila-v2.1
verzija: 2.1
datum: 14. september 2009

pdf
MS Word

 

Verzija 3

naslov: Profili kvalificiranih digitalnih potrdil in registra preklicanih potrdil SIGEN-CA in SIGOV-CA
ime datoteke: priporocila-Digitalna potrdila-v3.1
verzija: 3.1
datum: 1. junij 2016

pdf

 

 

Priporočila Overitelja na MJU za razvoj aplikacij e-storitev z uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil SIGEN-CA in SIGOV-CA:

Varnostni vidiki aplikacij z uporabo digitalnih potrdil SIGEN-CA in SIGOV-CA

 

Sodelavci Ministrstva za javno upravo so sodelovali tudi pri projektu e-SLOG pri Gospodarski zbornici Slovenije:

e-SLOG dokumentacija - veljavna dokumentacija